Wednesday, 28/09/2022 - 09:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Tiêu đề website
 • Nguyễn Văn Đủ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):

   NGUYỄN VĂN ĐỦ

   2) Tên gọi khác:

    

   3) Sinh ngày:

     /  /1980

   Giới tính (nam, nữ):

   Nam

   4) Nơi sinh:

   Tân Phườc -Tân Hồng -Đồng Tháp

   5) Quê quán:

   Tân Phước, Huyện Tân Hồng Tỉnh Đồng Tháp

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 • Lê Thị Danh
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):

   LÊ THỊ DANH

   2) Tên gọi khác:

    

   3) Sinh ngày:

   14/07/1989

   Giới tính (nam, nữ):

   Nữ

   4) Nơi sinh:

   Khóm 2, thị trấn sa rài, tân hồng , đồng tháp

   5) Quê quán:

   Thị Trấn Sa rài, Huyện Tân Hồng Tỉnh Đồng Tháp

 • Bùi Thị Thanh Thúy
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):

   BÙI THỊ THANH THUÝ

   2) Tên gọi khác:

    

   3) Sinh ngày:

   02/06/1990

   Giới tính (nam, nữ):

   Nữ

   4) Nơi sinh:

   Tân Khánh Trung - Lấp Vò - Đồng Tháp

   5) Quê quán:

   Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò Tỉnh Đồng Tháp

 • Văn Vũ Biên Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0917271797
  • Email:
   biencuong.tanhong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):VĂN VŨ BIÊN CƯƠNG

    

   2) Tên gọi khác:

    

   3) Sinh ngày:

   14/07/1973

   Giới tính (nam, nữ):

   Nam

   4) Nơi sinh:

   ấp 3 TT SaRài - Tân Hồng - Đồng Tháp

   5) Quê quán:

   Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng Tỉnh Đồng Tháp

 • Nguyễn Thị Bé Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):

   NGUYỄN THỊ BÉ TRINH

   2) Tên gọi khác:

    

   3) Sinh ngày:

   25/01/1985

   Giới tính (nam, nữ):

   Nữ

 • Nguyễn Thị Phận
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):

   NGUYỄN THỊ PHẬN

   2) Tên gọi khác:

    

   3) Sinh ngày:

   21/04/1987

   Giới tính (nam, nữ):

   Nữ

   4) Nơi sinh:

   Đồng Tháp

   5) Quê quán:

   xã Bình Phú, Huyện Tân Hồng Tỉnh Đồng Tháp

 • Nguyễn Thị Nhị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):

   NGUYỄN THỊ NHỊ

   2) Tên gọi khác:

    

   3) Sinh ngày:

     /  /1985

   Giới tính (nam, nữ):

   Nữ

   4) Nơi sinh:

   Tân phước- Tân Hồng - Đồng Tháp

   5) Quê quán:

   Tân phước, Huyện Tân Hồng Tỉnh Đồng Tháp

 • Nguyễn Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):

   NGUYỄN THỊ DUYÊN

   2) Tên gọi khác:

    

   3) Sinh ngày:

   23/11/1982

   Giới tính (nam, nữ):

   Nữ

   4) Nơi sinh:

   Tân Công Chí- Tân Hồng- Đồng Tháp

   5) Quê quán:

   Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng Tỉnh Đồng Tháp

 • Nguyễn Thị Lệ Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):

   NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN

   2) Tên gọi khác:

    

   3) Sinh ngày:

   25/10/1985

   Giới tính (nam, nữ):

   Nữ

   4) Nơi sinh:

   Trà Vinh

   5) Quê quán:

   Huyền Hội, Huyện Càng Long Tỉnh Trà Vinh

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 • Dương Thị Ngân Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):

   DƯƠNG THỊ NGÂN HÀ

   2) Tên gọi khác:

    

   3) Sinh ngày:

   16/06/1985

   Giới tính (nam, nữ):

   Nữ

   4) Nơi sinh:

   Phú Thuận B - Hồng Ngự - Đồng Tháp

   5) Quê quán:

   Phú Thuận, Huyện Hồng Ngự Tỉnh Đồng Tháp

 • Đoàn Quốc Toản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Công Đoàn, tổ trưởng tổ Văn Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):

   ĐOÀN QUỐC TOẢN

   2) Tên gọi khác:

    

   3) Sinh ngày:

   26/03/1975

   Giới tính (nam, nữ):

   Nam

   4) Nơi sinh:

   Xã Tân Thành A- Tân Hồng - Đồng Tháp

   5) Quê quán:

   Tân Thành A, Huyện Tân Hồng Tỉnh Đồng Tháp

 • Nguyễn Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):

   NGUYỄN THANH PHONG

   2) Tên gọi khác:

    

   3) Sinh ngày:

   15/01/1985

   Giới tính (nam, nữ):

   Nam

   4) Nơi sinh:

   Mỹ Hiệp - Chơ Mới- An Giang

   5) Quê quán:

   Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới Tỉnh An Giang

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 46
Tháng 09 : 1.299
Năm 2022 : 1.265.940