GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ:  Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Email :  thpt.tanthanh.dongthap@moet.edu.vn

Điện thoại : 02773.520.009

 

Trường THPT Tân Thành được thành lập theo Quyết định số 98/QĐ-UBND-TL, ngày 31/05/2006 được tách ra từ trường THPT Tân Hồng, ban đầu chưa có cơ sở riêng phải sử dụng cơ sở vật chất của trường THCS Tân Thành A và Tiểu học Thông Bình 3 cho đến ngày 28/12/2010 mới có có sở độc lập được xây dựng đầy đủ các phòng học, phòng bộ môn và khối hiệu bộ. Chất lượng dạy - học của Nhà trường phát triển theo thời gian, hàng năm Nhà trường đều có học sinh Giỏi các môn văn hóa cấp Tỉnh và nhiều giải phong trào; Nhà trường được UBND huyện Tân Hồng, Sở GDĐT, UBND Tỉnh và Bộ GDĐT tặng giấy khen và bằng khen. Đặc biệt là tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp nhiều năm liền đạt tỷ lệ.