Chủ nhật, 21/01/2018 - 13:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Tiêu đề website
Hoạt động - Sự kiện

Thi THPT quốc gia từ năm 2018 đến năm 2020 không thay đổi so với năm 2017

Ngày 25/9/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) đã ban hành Công văn số 4462/BGDĐT-QLCL ...
Hoạt động Đoàn - Đội

Thi THPT quốc gia từ năm 2018 đến năm 2020 không thay đổi so với năm 2017

Ngày 25/9/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) đã ban hành Công văn số 4462/BGDĐT-QLCL ...
Hoạt động chuyên môn

Thi THPT quốc gia từ năm 2018 đến năm 2020 không thay đổi so với năm 2017

Ngày 25/9/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) đã ban hành Công văn số 4462/BGDĐT-QLCL ...
Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Thi THPT quốc gia từ năm 2018 đến năm 2020 không thay đổi so với năm 2017

Ngày 25/9/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) đã ban hành Công văn số 4462/BGDĐT-QLCL ...
Kỹ năng sống

Thi THPT quốc gia từ năm 2018 đến năm 2020 không thay đổi so với năm 2017

Ngày 25/9/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) đã ban hành Công văn số 4462/BGDĐT-QLCL ...
Kiến thức phổ thông

Thi THPT quốc gia từ năm 2018 đến năm 2020 không thay đổi so với năm 2017

Ngày 25/9/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) đã ban hành Công văn số 4462/BGDĐT-QLCL ...